Ιωάννης ή Νάκος Πανουργιάς

Ο Νάκος Πανουργιάς ήταν γιός του αρματολού Πανουργιά. Πήρε μέρος στις μάχες των Βασιλικών, της Άμπλιανης και της Βόργιαννης. Με αρχηγό τον Γκούρα, τον Δεκέμβριο του 1824, πήγε στην Κόρινθο για να υποστηρίξει την κυβέρνηση Κουντουριώτη στη διαμάχη της με τους Πελοποννήσιους οπλαρχηγούς και τον Κολοκοτρώνη (βλ. Ελληνικός Εμφύλιος 1823 – 1825).

Τον Νοέμβριο του 1826 συμμετείχε στη μάχη της Αράχωβας και το 1829 στη μάχη της Πέτρας.  Το 1826 με 1827 συνεκστράτευσε μαζί με τον Καραϊσκάκη στην Στερεά Ελλάδα.

Στον Κριμαϊκό πόλεμο του 1854 ήταν επικεφαλής μικρού στρατιωτικού τμήματος το οποίο εισέβαλε στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλία, αλλά απέτυχε.

Στη διάρκεια της κυβέρνησης Καποδίστρια αλλά και της βασιλείας του Όθωνα ανέλαβε ανώτατα στρατιωτικά αξιώματα. 

Πηγή: Wikipedia