Πρόγραμμα Αγώνων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ 2021

Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

17:00   Αναχώρηση λεωφορείου από την Λαμία με προορισμό το Λιδωρίκι Δωρίδας.
19:30   Άφιξη λεωφορείου στο Λιδωρίκι
20:30   Τεχνική ενημέρωση αθλητών από το Λουκά Πρατίλα. (Αν επιτρέπεται από τις υγειονομικές συνθήκες)
21:00   Έναρξη pasta party
22:00   Πέρας παραλαβής πακέτων συμμετοχής 

Σάββατο 21 Αυγούστου 2021 

08:30   Αναχώρηση λεωφορείου από Λιδωρίκι με προορισμό την Αρτοτίνα Δωρίδας.
10:30  Έναρξη παραλαβής πακέτων συμμετοχής από τη Γραμματεία στην Πλατεία της Αρτοτίνας.
10:30  Ξενάγηση αθλητών στο χωριό.
11:00   Γεύμα αθλητών
12:00   Πέρας παραλαβής πακέτων συμμετοχής
13:00   Μεταφορά αθλητών στην εκκίνηση 
14:00   Εκκίνηση αγώνα 100μιλίων από την  Μονή Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Αρτοτίνας (υψόμετρο 1000μ).

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

05:00   Υποδοχή πρώτων αθλητών αγώνα 100 μιλίων στην Λαμία (Πλατεία Αθανασίου Διάκου)
05:30  Έναρξη παραλαβής πακέτων συμμετοχής αγώνα 50χλμ από τη Γραμματεία στην Πλατεία Αθ. Διάκου Λαμίας.
06:00   Αναχώρηση λεωφορείων από την Λαμία με προορισμό την Γραβιά Φωκίδας
07:00   Άφιξη λεωφορείων στην Γραβιά Φωκίδας
08:00   Εκκίνηση αγώνα 50χλμ από την Γραβιά.
11:00   Υποδοχή πρώτων αθλητών αγώνα 50χλμ. στην Λαμία (πλατεία Αθ. Διάκου).
17:00   Πέρας τερματισμών και έναρξη εκδήλωσης απονομών.
17:15   Απονομές αγώνα 50χλμ. (Αν επιτρέπονται από τις υγειονομικές συνθήκες)
17:30   Απονομές αγώνα 100μιλίων (Αν επιτρέπονται από τις υγειονομικές συνθήκες)