Αγώνας για την Ελευθερία – Αποτελέσματα

  1. Αγώνας 162 χλμ.

2. Αγώνας 50 χλμ